• «Право - это все то, что истинно и справедливо»

  В.Гюго

 • «Незнание закона не освобождает от ответственности, а вот знание нередко освобождает»

  Е. Лец

 • «Один человек плюс закон - уже большинство»

  Калвин Кулидж

 • «Равенство прав не в том, что все ими воспользуются, а в том, что они всем предоставлены»

  Сенека

Прямой номер адвоката +38 098 750 58 80 или +38 066 903 41 15

Скарга на бездіяльність державного виконавця

Господарський суд міста Запоріжжя

69005, м. Запоріжжя, вул. Л. Павліченко, 5

Скаржник (Стягувач): Товариство з обмеженою відповідальністю «ВМП – Україна»

69123, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 12

Код ЄДРПОУ 35596112

р/р 26006102542151 в АТ «Метабанк» м. Запоріжжя,

МФО 21582

Уповноважена Державна виконавча служба: Відділ державної виконавчої служби

Ленінського районного управління юстиції у м. Запоріжжі

69011, м. Запоріжжя, вул. Кулакова, 37

Боржник:  Корпорація «Тетіс»

69008, м. Запоріжжя, вул. Корсунська, буд. 33

Код ЄДРПОУ 16932080

СКАРГА НА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ Відділу державної виконавчої служби Ленінського районного управління юстиції у м. Запоріжжі в порядку ст. 121-2 ГПК України

26.03.2015 року Господарським судом міста Запоріжжя було винесено рішення у справі № 5020-178/2015 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ВМП – Україна» до Корпорації «Тетіс», про стягнення 99 220,30 грн., яким позовні вимоги позивача задоволено в повному обсязі. На виконання вказаного рішення було видано наказ № 5020-178/2015 від 12.04.2015 року.

Відповідно ст. 121-2 ГПК України: «…» Пункт 8 Роз’яснення ВГСУ від 28.03.2002 р. за № 04-5/365 «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України» вказує…

Таким чином дана скарга має розглядатись Господарським судом міста Запоріжжя. Наданий ст. 121-2 ГПК України десятиденний строк на подання даної скарги, може бути відновлений за клопотанням заінтересованої сторони, про що також вказує ВГСУ в роз’яснені N 04-5/365 від 28.03.2002 «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України». Скаржник вважає, що даний процесуальний строк може бути відновлено з огляду на намагання стягувача врегулювати дане питання в адміністративному порядку. Так, 24.05.2015 року Стягувачем була надіслана скарга до Начальника відділу ВДВС Ленінського РУЮ у м. Запоріжжі, 19.07.2015 року надіслано клопотання до відділу ВДВС Ленінського РУЮ у м. Запоріжжі, 08.08.2015 року були надіслані скарги до Головного управління юстиції у місті Запоріжжі та 08.08.2015 р. до Прокуратури Ленінського району міста Запоріжжя. На жодну із вказаних скарг та клопотань, на день написання даної скарги, Стягувач не отримав відповіді, а тому Стягувач вважає, що вказані причини є поважними та пропущений десятиденний строк на подання даної скарги має бути поновлений в порядку ст. 53 ГПК України.

По суті скарги.

28.04.2015 року Відділом державної виконавчої служби Ленінського районного управління юстиції у м. Запоріжжі було отримано заяву про відкриття виконавчого провадження. Заява надходила від ТОВ «ВМП-Україна», на підставі виконавчого документу – Наказу Господарського суду міста Запоріжжя від 12.04.2015 року № 5020-178/2015.

Резолютивна частина вищевказаного виконавчого документа, виглядає наступним чином: «Стягнути з Корпорації «Тетіс» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ВМП-Україна» 99 220,30 грн (дев’яносто дев’ять тисяч двісті двадцять грн. 30 коп.), з яких 95 312,50 грн. - основний борг, 2 954,68 грн. - пеня, 381,25 грн. - інфляційні витрати та 571,87 грн. - 3% річних, а також судовий збір у розмірі 1 984,41 грн (одна тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири грн. 41 коп.).»

11.05.2015 року (тобто через 13 днів з дня надходження) державний виконавець – Єгошина Ірина Сергіївна виносить постанову про відкриття виконавчого провадження № 32563949. Фактично ТОВ «ВМП – Україна», отримало постанову про відкриття виконавчого провадження тільки 28.05.2015 року, тобто через місяць з дня надіслання заяви про відкриття виконавчого провадження. Дана обставина підтверджується копією конверту, на якому чітко видно штамп відправлення від 26.05.2015 року.

Звертаю увагу, що заява про відкриття виконавчого провадження, разом з виконавчим документом, була отримана ВДВС Ленінського РУЮ у м. Запоріжжі 28.04.2015 року, що підтверджується доданою до скарги копією повідомлення про вручення. Враховуючи такі обставини ТОВ «ВМП-України», надіслало скаргу Начальнику ВДВС Ленінського РУЮ у м. Запоріжжі на бездіяльність державного виконавця Єгошиної І.С. У скарзі ТОВ «ВМП – Україна», просило зобов’язати державного виконавця виконати наказ господарського суду м. Запоріжжя, накласти арешт на рахунки боржника та надіслати стягувачу постанову про відкриття виконавчого провадження. Скарга надсилалась стягувачем 24.05.2015 року, отримано виконавчою службою 28.05.2015 року, що підтверджується доданою копією повідомлення про вручення. До цього часу ТОВ «ВМП – Україна», не отримало відповіді на дану скаргу.

Відповідно ч. 8 ст. 82 Закону України «Про виконавче провадження»…

19.07.2015 року ТОВ «ВМП – Україна», надіслало до ВДВС Ленініського РУЮ у м. Запоріжжі клопотання. В надісланому клопотанні стягувач просив письмово повідомити про виконавчі заходи, які вчинялись державним виконавцем, зробити запити до податкової інспекції та накласти арешт на всі рахунки боржника. Право на подання такого клопотання та отримання інформації про хід виконавчого провадження, закріплено ст. 11-12 Закону України «Про виконавче провадження».

Таким чином стягувач, просив накласти арешти на рахунки боржника двічі. Відповіді на вищевказане клопотання стягувач також не отримував. Враховуючи такі обставини справи 08.08.2015 року Стягувачем була надіслана скарга до Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у місті Запоріжжі, яка була отримана 10.08.2015 року, що підтверджується повідомленням про вручення. На день написання даної скарги, жодної інформації від Головного управління ДВС у м. Запоріжжі не надходило. Того ж дня 08.08.2015 року була надіслана скарга до Прокуратури Ленінського району міста Запоріжжя, на яку також не надано відповіді. Наголошую, що за даними электронного реєстру на день написання даної скарги ДВС Ленінського РУЮ м. Запоріжжя не накладено арешт на рахунки боржника за вищевказаним виконавчим документом - Наказом Господарського суду міста Запоріжжя від 12.04.2015 року № 5020-178/2015. Про що свідчить відсутність даної постанови на https://trade.informjust.ua, виконавче провадження № 32563949. До того ж постанову про арешт рахунків боржника державний виконавець повинен надіслати поштою сторонам виконавчого провадження (ст. 31 Закону «Про виконавче провадження»), така постанова до ТОВ «ВМП – Україна», не надходила.

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження»… Відповідно ч. 1 ст. 27 ЗУ «Про виконавче провадження»… Частина 1 ст. 82 ЗУ «Про виконавче провадження», вказує: «…»

На підставі вищенаведеного,

ПРОШУ СУД:

1. Поновити пропущений процесуальний строк на звернення до Господарського суду з даною скаргою.

2. Прийняти дану скаргу до розгляду.

3. Зобов’язати Відділ державної виконавчої служби Ленінського районного управління юстиції у м. Запоріжжі здійснити виконавчі дії по виконавчому провадженні № 32563949 (стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВМП – Україна», 69123, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 8-Б, Код ЄДРПОУ 35596172, боржник: Корпорація «Тетіс», 99008, м. Запоріжжя, вул. Корсунська, буд. 33, Код ЄДРПОУ 36932080), а саме:

- зробити запити у всі компетентні установи та організації для виявлення майна боржника;

- отримати від податкової служби актуальні дані про рахунки боржника;

- накласти арешт на всі рахунки боржника;

- здійснити вихід за місцезнаходженням боржника для виявлення його майна.

ДОДАТКИ:

 • доказ надіслання копії скарги ДВС Ленінського РУЮ м. Запоріжжя;
 • доказ надіслання копії скарги боржнику;
 • копія заяви про відкриття виконавчого провадження від 26.04.2015 р.;
 • копія судового наказу № 5020-178/2015;
 • копія повідомлення про вручення від 26.04.2015 р.;
 • копія постанови про відкриття виконавчого провадження;
 • копія скарги до ВДВС Ленінського РУЮ у м. Запоріжжі від 24.05.2015 р.;
 • копія конверту ВДВС Лен. РУЮ м. Запоріжжя;
 • копія повідомлення про вручення від 24.05.2015 р.;
 • копія клопотання вих. № 13 від 19.07.2015 р.;
 • копія повідомлення про вручення від 19.07.2015 р.;
 • копія поштового чеку від 19.07.2015 р.;
 • копія скарги до Головного управління ВДВС м. Запоріжжя;
 • копія повідомлення про вручення від 08.08.2015 р.;
 • копія скарги до Прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя.

З повагою,

Директор Харчишин В.Б.                                                        «___» серпня 2015 року

 

Также актуально

Приклад скарги на постанову слідчого про закриття кримінального провадження
Приклад позовної заяви про припинення аліментів
Приклад позову про визнання батьківства
Приклад клопотання про закриття провадження у справі
Приклад позову про усунення перешкод в користуванні нежитловим приміщенням
Зразок адміністративного позову про визнання акта органу місцевого самоврядування незаконним

 

Юрист
Юрист
Емец Артем Юрьевич

Что будет с вашими кредитами после карантина?

Взыскание по исполнительной надписи нотариуса стало очень популярным механизмом взыскания задолженности с должников. Скорее всего после карантина эта процедура станет еще более массовой

Вся статья

Процент выигранных дел

Какой должен быть процент выигранных делу у успешного адвоката. Давайте разбираться.

Вся статья

 

 

 

 

Новое на сайте

 

Категории

 


Создание сайтов