• «Право - это все то, что истинно и справедливо»

  В.Гюго

 • «Незнание закона не освобождает от ответственности, а вот знание нередко освобождает»

  Е. Лец

 • «Один человек плюс закон - уже большинство»

  Калвин Кулидж

 • «Равенство прав не в том, что все ими воспользуются, а в том, что они всем предоставлены»

  Сенека

Прямой номер адвоката +38 098 750 58 80 или +38 066 903 41 15

Про стягнення заборгованості за договором позики

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя
69063, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського,6

ПОЗИВАЧ: Цинкаленко Володимир Миколайович,
Зареєстрований: 69097, м. Запоріжжя,
пр. Радянський, 12, кв. 18
Засоби зв’язку:
тел.моб. (097) 457-12-78

ВІДПОВІДАЧ: Доценко Денис Вячеславович,
Зареєстрований: 69095, м. Запоріжжя,
вул. Українська, 28, кв. 17
Засоби зв’язку невідомі

Ціна позову: 12 276,60 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення заборгованості за договором позики

24 травня 2013 року між Цинкаленко Володимиром Миколайовичем (Позикодавець) та Доценком Денисом В’ячеславовичем (Позичальник) було укладено договір позики, який був підписаний у присутності мого юриста. Відповідно з умовами вказаного договору відповідач отримав від позивача суму грошових коштів у розмірі 500,00 (п’ятсот) доларів США (що на день написання позовної заяви складає за офіційним курсом НБУ (за 1 долар – 11,1 грн.) становить 5 550 (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят) грн. 00 коп., зі сплатою процентів за користування грошовими коштами в розмірі 10 % від суми позики щомісячно, що в грошовому вираженні становить 50 дол. США на місяць.
Факт отримання відповідачем грошових коштів підтверджується його підписом на договорі займу та розпискою від 24.05.2013 року.
Відповідно п. 1 договору позики, кінцевий строк повернення позики 01 вересня 2013 року. На день написання позовної заяви відповідач свої зобов’язання не виконав, а тому позивач вимушений звернутись до суду з цим позовом.
Окрім того, пунктом 5 договору позики передбачено, що у випадку якщо Позичальник не поверне грошові кошти у строк, передбачений договором, Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю неустойку у розмірі 0,1% від суми позики за кожний день прострочення платежу.
Відповідно п. 2 договору позики, сторони дійшли згоди про те, що цей договір займу є оплатним. За користування сумою позики, Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю проценти у розмірі 10% процентів від суми займу в місяць. Проценти сплачуються щомісячно не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним, до дня повернення Позикодавцю всієї суми займу.
Окрім того, ч. 1 ст. 1048 ЦК України: «...».
Тобто відповідач зобов’язувався сплатити 10% від суми займу за місяць до дня фактичного повернення всієї суми позики. Відповідач на день написання цього позову грошові кошти не повернув, що дає підстави нарахувати проценти до дня написання позову 02.04.2014 року, тобто протягом 10 місяців (з 01.06.2013 року 01.04.2014 року).
Знаходимо загальну суму за користування грошовими коштами 10 міс. х 50 дол.США = 500 дол. США. = 500 дол.США (за курсом НБУ на день написання позову становить 5 550 грн.)
Враховуючи те, що відповідач вчасно не повернув суму позики, він не звільняється від сплати пені у розмірі 0,1% від суми позики за кожен день прострочення. Розраховуємо пеню з 02.09.2013 року по день написання позову – 02.04.2014 р.

Розрахунок ціни позову: 5 550,00 (основний борг) + 5 550,00 (проценти) +1176,60 (пеня) = 12 276,60 грн
Відповідно ст. 1046 ЦК України: «...»
На підставі вище викладеного, керуючись ст. 3 ч. 2, ст. 110, 119-121 ЦПК України, ст. ст. 23, 530, 1046, 1047, 1048 ЦК України, -

ПРОШУ СУД:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Стягнути з Доценка Дениса Вячеславовича на користь Цинкаленко Володимира Миколайовича, суму основного боргу за договором позики у розмірі – 5 550 (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят) гривень 00 коп.
3. Стягнути з Доценка Дениса Вячеславовича на користь Цинкаленко Володимира Миколайовича, суму процентів за договором позики у розмірі – 5 550 (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят) гривень 00 коп.
4. Стягнути з Доценка Дениса Вячеславовича на користь Цинкаленко Володимира Миколайовича, суму пені у розмірі – 1 176 (одна тисяча сто сімдесят шість) гривень 60 коп.

ДОДАТКИ:
- доказ сплати судового збору;
- копія договору позики;
- копія заяви на видачу готівки (розписки);
- копія паспорту відповідача;
- копія паспорту позивача;
- копія ідентифікаційного коду позивача;
- копія позовної заяви з додатками для відповідача.


«15» квітня 2014 року

Цинкаленко В.М.

 

Также актуально

Приклад скарги на постанову слідчого про закриття кримінального провадження
Приклад позовної заяви про припинення аліментів
Приклад позову про визнання батьківства
Приклад клопотання про закриття провадження у справі
Приклад позову про усунення перешкод в користуванні нежитловим приміщенням
Зразок адміністративного позову про визнання акта органу місцевого самоврядування незаконним

 

Юрист
Юрист
Емец Артем Юрьевич

Что будет с вашими кредитами после карантина?

Взыскание по исполнительной надписи нотариуса стало очень популярным механизмом взыскания задолженности с должников. Скорее всего после карантина эта процедура станет еще более массовой

Вся статья

Процент выигранных дел

Какой должен быть процент выигранных делу у успешного адвоката. Давайте разбираться.

Вся статья

 

 

 

 

Новое на сайте

 

Категории

 


Создание сайтов